MÄDANS BYFÖRENING


Skogsvandring 2018-07-14

Vision MÄDAN - presentation av byn
Vision Mädan -videofilm (162 Mb)

"Siris Fond". Till minne av framlidna Siri Wedin har föreningen fått in pengar i samband med Siris
begravning för främjande  av ungdomars och barns fritid i Mädan. Statuter för fond finns här.
Det är möjligt att ge en gåva till fonden på byns BGNR 5523-7374 och ange syftet: "
Siris Fond".

Stadgar 1999
Stadgar 2013
Stadgar 2016 (Nuvarande stadgar fr. o m 2016-07-23)

Årsmötesprotokollet för 2011
Årsmötesprotokollet för 2012
Årsmötesprotokollet för 2013
Årsmötesprotokollet för 2014
Årsmötesprotokollet för 2015
Årsmötesprotokollet för 2016
Årsmötesprotokollet för 2017
Årsmötesprotokollet för 2018
Årsmötesprotokollet för 2019

Styrelse:

Carina Gradin, ordf

0613-241 25, 070-604 12 61, ac.gradin@hotmail.com

Susanne Hermansson, v ordf 0613-241 11, 0703-90 59 93, island@madanislandshastar.se
Ingegerd Åhsgren, sekr 0703-91 77 95, ingegerd.ahsgren@gmail.com
Henrik Sundström, kassör 0708-47 82 99, henrik478299@yahoo.com
Paula Sundqvist 073-032 33 94, paula.finnqvist@gmail.com
Hildegard Rombouts 070-302 74 27, hildegard.rombouts@gmail.com
Malin Åström 070-296 88 34, malinastrom@gmail.com
Suppleanter:
Lotta Hammar
Jens Andersson
 

08-82 53 52, 0708-48 23 80, lotta@lottahammar.se
073-231 30 58, jens.anders.andersson@gmail.com
 
   
Revisorer:
Göran Telhammer
Tommy Sjölund
Greger Wedin,
suppleant

0620-161 94, 070-624 39 85, g.telhammer@gmail.com
0924-700 59, 0613-240 58, 070-215 65 43, tommy.karin@telia.com
070-274 99 70, transport.tank@telia.com
Valberedning:
Birgitta Vretblad (sammank.)
Gösta Hermansson,
ledamot
Jan Sundqvist,
suppleant

070-301 18 34, birgittavretblad@hotmail.com 
0730-21 82 98, gosta.hermansson@spray.se
070-604 45 25, jan22466@gmail.com

-----------------------------


----------------

|Bli_medlem|
|Hem|
|Föreningshus|