Siris Fond


Här kommer vi att meddela olika händelser vad gäller Siris Fond.
Nedan finns ett antal bilder från begravningen av Siri Wedin.

Siri Wedin
, Mädans byäldsta, avled den 23 juli 2012. Begravningen ägde rum i Nordingrå kyrka den 17 augusti. En stor samling vänner och inte minst släktingar hade mött upp.
Nordingrås nye herde Per Larsmark förmedlade en mycket personligt hållen betraktelse över Siri.
Familjen samlades runt kistan där Laila Wedin talade och avslutningsvis sjöng alla ”Vem kan segla förutan vind”.
I ett fantastiskt sensommarväder samlades sedan nära och kära på Näset för en minnesstund. Där var dukat i Siris trädgård för alla - ja det var nog bortåt 80 personer.

Sönerna Dick och Ulf samt kyrkoherden läste upp telegram med gåvor och en systerdotter till Siris man, Ia, berättade minnen från både Värns (där Siri levde som nygift) och Mädan. Dick och Laila berättade om hur Siri träffade deras pappa Johan Paul, som för de flesta blev Jippe. Det informerades också om Siris fond som inrättats och som ska stödja ungdomsverksamheter i byn. I skrivandets stund kommer bidrag fortfarande in. Dess statuter finns på denna länk Statuter_Siris_fond.
Bilderna är tagna av Joje von Boisman och Birgitta .

 

Kyrkoherde Per Larsmark förrättar begravningen

"Vem kan segla förutan vind" avslutar akten i kyrkan. Laila Wedin leder sången

Samtliga Siris barnbarn (12 st), varav Lars kommit resande från Paris.

Dick och Per Larsmark läser telegram som kommit in till Siris minns

 

 

 

 

 

 

|Hem|