Båtklubben


Här kommer vi att meddela nyheter ifrån Mädans by, vad gäller Båtklubben


  Årsmötesprotoll-2012
Årsmötesprotoll-2013
 
   

Båthamnen är nu (2017) i full drift och alla 24 platserna är ianspråktagna.

Båthamnen - Nu är arbetet i full gång att röja upp inför anläggning av båthamn på Lillångsön (På utsidan av Suggudden). Året är 2014.

Efter snart 20 års prövningar drog Mädansborna i Båtklubben igång det praktiska arbetet med byns nya båthamn första helgen i februari-2014. Den ca 2.500 kvm stora tomten skulle röjas. Med hjälp av Jan Sundqvist stora skotare och Kent och Andreas snöskotrar fraktades veden och riset iväg från platsen. Redan från början kom vi överens om att gemenskapen skulle vara en viktig del av vårt ideella arbete. Så därför var kaffestunderna och rasterna frekventa.

Då Båtföreningen nu har klart med strandskyddsdispensen, tillfartsväg och schaktningstillstånd från kommunen har båtklubben beslutat att man redan nu ska sätta igång landarbetena, trots att man ännu inte fått "Anmälan om vattenverksamhet" godkänd. Detta inte minst beroende på att grävningsarbeten för väg och hamn måste göras senast den sista mars, dvs. under vinterhalvåret. Gör man inte grävningsarbetena före  utgången av mars måste man vänta till i höst. Miljödomstolen har i det ärendet "Anmälan om vattenverksamhet" gett Länsstyrelsen en knäpp på näsan, då Länsstyrelsen inte har haft samråd med närliggande grannar innan beslut. Den processen måste nu Länsstyrelsen göra om. Vattenverksamheten gäller enbart utläggning av flytbryggor och en mindre ramp för sjösättning av klubbens båtar. Själva båthamnen är godkänd i övrigt genom Strandskyddsdispensen.

Trots vissa protester så är nog hamnen en nödvändig del av framtiden för byn i sin helhet och en viktig del för att både unga redan inflyttade ska vilja stanna kvar och att nya fastboende ska kunna lockas hit.

Det var inget fel på glädjen dessa första arbetsdagar, vilket bådar gott inför framtiden!

Dick Wedin.

 

Bilder från arbetet med Båthamnen

 

 

 

 

|Hem|